Wat doet een full stack developer?

Op het moment dat je van plan bent om een stukje software te laten ontwikkelen om in je onderneming gebruik van te maken zal je kunnen vaststellen dat je daarvoor wellicht een beroep zal moeten doen op de diensten van verschillende (soorten) ontwikkelaars. Het gaat hierbij dan concreet om bijvoorbeeld een front en een back end developer. Daarnaast is het evenwel eveneens een mogelijkheid om te kiezen voor het inschakelen van een zogenaamde full stack developer. De kans is meer dan reëel dat je hier nog nooit eerder van hebt gehoord. Dan is het echter de hoogste tijd om hier verandering in te brengen. Voor een dergelijke ontwikkelaar geldt in de praktijk dat hij of zij over een zeer brede kennis beschikt waardoor ze voor diverse taken kan worden ingezet.

Kennis van de volledige technology stack

Voor een zogenaamde full stack developer geldt dat het voor hem of haar van cruciaal belang is om een zo volledig mogelijke kennis te hebben van de zogenaamde, volledige technology stack. Hiermee wordt verwezen naar het pakket aan technologie waarin wordt gewerkt binnen een web development project. Dit betekent concreet dat er sprake moet zijn van kennis met betrekking tot: 

  • Database technologie; 
  • De zogenaamde backend van het systeem;
  • De zogenaamde front end van een systeem.

In de praktijk is het zo dat we een onderscheid kunnen maken tussen verschillende soorten van zogenaamde stacks. Het kan hierbij dan onder meer gaan om de zogenaamde LAMP stack, maar ook om de MEAN en de Django stack. Het inschakelen van een dergelijke ontwikkelaar blijkt in de praktijk niet zelden een interessante keuze te zijn. Waarom? Dat ontdek je verderop deze pagina. 

Wat is de exacte taakomschrijving dan precies? 

Voor een goede full stack developer geldt dat het van cruciaal belang is dat hij of zij kennis heeft van alle verschillende onderdelen die betrekking hebben tot de zogenaamde tech stack. Hij of zij heeft dan ook niet alleen kennis van bijvoorbeeld javascript, HTML en CSS, maar ook van databases en meer. Dit zorgt er in de praktijk tevens voor dat hij of zij over de mogelijkheid beschikt om te bemiddelen tussen de diverse specialisten die betrokken zijn bij een bepaald project. Deze persoon doet vaak dienst als de spin in het web voor wat het bouwen van niet alleen applicaties, maar ook websites betreft. De taak van deze persoon is dan ook absoluut ontzettend belangrijk te noemen.

Hoe interessant is een full stack developer inschakelen?

We hebben het eigenlijk hierboven al een beetje aangehaald. Wanneer er moet worden gebouwd aan een bepaald stukje software zijn er eigenlijk twee verschillende zaken die je kan doen. In eerste instantie is het bijvoorbeeld mogelijk om ervoor te kiezen om een beroep te doen op meerdere verschillende soorten ontwikkelaars. Denk hierbij dan concreet aan bijvoorbeeld een back- en een front end developer. Het is echter eveneens een mogelijkheid om een expert in te schakelen die als het ware van alle markten (op z’n minst een beetje) thuis is. In dat geval doe je dus een beroep op de diensten van een full stack developer. Voor heel wat bedrijven geldt dat ze deze optie prefereren.